Knep & KNÅP

Sedan många år har vi haft knep & knåp i vårt julnummer. Nytt för i år blir att vi kommer att
ha det i alla nummer. Det blir minst två sidor med barnsida, sudoko och korsord. Mycket nöje!

 

månadens företag

En ny reportageserie där vi lyfter fram ett företag per nummer under 2021.
Vi ställer frågor och företaget svarar.