Välkommen till Tidaholms-Guiden!

Tidaholms-Guiden är en annonstidning som går ut till alla hushåll och företag i Tidaholms kommun. Upplagan är ca 6 600 ex och tidningen delas ut 5 gånger/år. En gång om året (nr. 2 i slutet av maj) delas den även ut till alla hushåll och företag i Hjo kommun, då är upplagan 12 000 ex. Tidaholms-Guiden trycks i färg på ca 80 sidor S5. Här finns en bra blandning för både stora och små. Du hittar bland annat olika teman i vår tidning, reportage, recept, knep & knåp, företagspussel, fototävling, branschregister, anslagstavlan och annonser.

Utdrag ur senaste numret

Runo Johansson:

Möjligheter och framtidstro

Mariestad fick en stor etablering i form av en batterifabrik. Många  kommuner i Skaraborg har fått nya etableringar av olika slag som gör att vår landsända kommer att växa. Här i Tidaholm görs en jättesatsning på att bygga ut fängelset fram till år 2029.

Totalt satsas ca 3,5 miljarder kronor i detta projekt här i Tidaholm. Som mest kommer ca 400 byggare att vara sysselsatta samtidigt med fängelsebygget. När det är klart blir fängelset dubbelt så stort och kommer att  behöva anställa fler. Redan nu jobbar kriminalvården med att rekrytera personal både här i Tidaholm och i grannkommunerna.

Skaraborg satsar på att bli en arbetsmarknadsregion och att nå befolkningsmålet 300 000 invånare till år 2030. Det är en ökning med cirka 30 000 jämfört med idag. Skaraborg består av 15 kommuner. De största kommunerna med Skövde i spetsen måste vara draglok i detta. Men  det kommer att gynna även mindre  kommuner som Tidaholm. Skövde lider idag av växtvärk. Den som  tvivlar på det kan åka väg 26 i höjd med Trädgårdsstaden vid rusningstid för att se trafikstockningarna.

Tidaholm är en perfekt boendekommun om man jobbar i Skövde. Då tänker jag inte enbart på Tidaholms stad utan även på Ekedalen, Kungslena och Fröjered. Jag får ofta signaler om att många barnfamiljer är intresserade av att bo i en lantlig  miljö men ändå med närhet till arbetet i en annan tätort. Bo i Tidaholm och jobba i Falköping eller Skövde. Även väg 26 mot Jönköping förbättras. Etappen mellan Jön- köping och Mullsjö är klar och förkortar restiden avsevärt. Nästa etapp är sträckan Mullsjö-Slättäng. Den  ligger i nationell plan år 2025, det vill säga bara två år bort. Då kommer  restiden till Jönköping att minska  ytterligare. Jönköpings expansion  har gjort att även Habo och Mullsjö  växer. Tidaholm ligger näst. Madängsholm och Valstad, liksom Hökensåsområdet är intressanta och trivsamma boendemiljöer.

"Löser vi detta så ser jag en mycket bra framtid för Tidaholm och Skaraborg.”

Tidaholm ska dock inte bara vara en sovkommun till andra. Vi har mer än fängelsebygget. Vi har ”görglädje” och många framgångsrika företag som växer. Det finns även intresse för att etablera sig i Tidaholm. Det var mycket beklagligt att Nobia inte valde att bygga sin nya fabrik här.  Det är annars tydligt att många andra värderar Skaraborgs, och därmed  Tidaholms, geografiska läge högt. 

Det som behövs för att vi ska växa är arbetskraft med rätt kompetens. Vi behöver även mer elproduktion och överföringskapacitet. Många etableringar idag fordrar mycket el. Över-gången från fossila bränslen till el i transportsektorn förstärker elbehovet. 

Löser vi detta så ser jag en mycket bra framtid för Tidaholm och Skaraborg. Tillsammans gör vi Tidaholm till en riktigt bra plats att bo, trivas och  driva verksamheter i. Blir vi fler som betalar skatt här kommer vi att ha bra skola, äldreomsorg samt kultur och fritidsaktiviteter.

Runo Johansson (L)
Kommunalråd

Nyheter

 • Tidaholms-Guiden nr 1- 23 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: Mode & livsstil, Hantverkare och Dags att deklarera.

 • Tidaholms-Guiden nr 5-22 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: jul, recept och extra mycket knep & knåp.

 • Tidaholms-Guiden nr 4-22 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: mat & nöje, tema: energi & miljö, krönika av kyrkoherde Agneta Karlsson och flera tävlingar.

 • Tidaholms-Guiden nr 1-22 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: Mode & livsstil, Inför valet, Hantverkare och Dags att deklarera.