Välkommen till Tidaholms-Guiden!

Tidaholms-Guiden är en annonstidning som går ut till alla hushåll och företag i Tidaholms kommun. Upplagan är ca 6 600 ex och tidningen delas ut 5 gånger/år. En gång om året (nr. 2 i slutet av maj) delas den även ut till alla hushåll och företag i Hjo kommun, då är upplagan 12 000 ex. Tidaholms-Guiden trycks i färg på ca 80 sidor S5. Här finns en bra blandning för både stora och små. Du hittar bland annat olika teman i vår tidning, reportage, recept, knep & knåp, företagspussel, fototävling, branschregister, anslagstavlan och annonser.

Utdrag ur senaste numret

Runo Johansson:

Framtidens Tidaholm

– en balans mellan utveckling, och bevarande

Tidaholm har fantastiska möjligheter. Kriminalvården bygger ut och kommer behöva nyanställa. Vi har växande företag som utvecklas på ett glädjande sätt. Hela Skaraborg har mängder av nyetableringar som bådar gott för framtiden. Skövde växer kraftigt, vilket även gynnar oss. Ja det är tydligt att Tidaholm är en del av en dynamisk region på uppgång.

Trots dessa positiva signaler står Tidaholm inför en utmaning som många småstäder brottas med: en långsamt minskande befolkning. En sådan trend är inte ödesbestämd. Den kan och bör vändas. Vår kommun har idag ett rikt utbud av kommunal service i relation till vår storlek. Med färre invånare så minskar dock skatteintäkterna vilket behöver kompenseras på något sätt. Antingen genom höjd skatt eller genom minskat utbud av kommunala verksamheter vi är vana att ha idag. Ett annat sätt är att blicka framåt med nya strategier för att locka fler invånare och därmed stärka vår ekonomi. 

Vi har redan idag lagt en solid grund för att möta denna utmaning. Politiskt har vi satt upp tydliga mål för att vända befolkningsutvecklingen. Att locka nya invånare kräver tillgängliga arbeten inom Tidaholm eller med möjlighet att pendla till jobb i en närliggande expansiv kommun. Det behövs fler attraktiva bostäder och möjlighet till ett rikt fritidsliv. Tidaholm har potentialen att erbjuda allt detta och mer därtill. Vår stad är rik på kultur, natur och gemenskap, vilket gör den till en idealisk plats för både unga, vuxna och familjer.

En av nycklarna till framgång är att stimulera flyttkedjor. Idag bor många äldre kvar i sina villor för att det inte finns några andra attraktiva och centrala alternativ. Genom att skapa attraktiva boendealternativ för äldre kan vi även frigöra villor för unga familjer. Detta har redan börjat ske med utvecklingen av centrala lägenheter i Kungsbro och Järnskog, samt planerna på att omvandla gamla Polishuset och Samrealskolan. Det är ett steg i rätt riktning för att göra Tidaholm mer tilltalande för alla åldrar. Tilltalande är även att Tidaholm ligger högt på rankinglistan över de bästa kommunerna för unga vuxna att slå sig ner i. Här får man mer bostad för pengarna jämfört med större städer, en fördel som lockar allt fler barnfamiljer till vårt samhälle. Detta leder inte bara till en ökad befolkning och högre skatteintäkter utan även till ett stärkt utbud av butiker, restauranger och caféer. Kort sagt det utvecklar Tidaholm. 

"Målet är att skapa en levande, attraktiv stadskärna som respekterar vår historia men också välkomnar framtiden”.

Tillväxt behöver dock balanseras med bevarande. Vår ambition är inte att radera vårt förflutna utan att ge det nytt liv och syfte. Att bevara Tidaholms själ samtidigt som vi anpassar oss till nutiden. 

Stationsområdet är ett exempel där vi måste väga tradition mot utveckling. Vi har en välrenommerad lokal fastighetsägare som vill bygga centrala hyresrätter i Tidaholm. Jag har full respekt för att det finns de som vill bevara stationsområdet och inte flytta busstationen 100 meter. Jag vill ändå att man tänker på att i andra vågskålen ligger att skapa attraktiva bostäder och möjligheten att bli fler skattebetalare i vår kommun. 

Jag förstår vikten av att vårda vår stadskärna och dess historia. De flesta minns säkert att jag själv engagerade mig i att bevara Kungsbroskolan för några år sedan. Idag är jag glad över att Kungsbro, Polishuset och Samrealskolan bevaras och får ett nytt liv som välbehövda lägenheter. Stationshuset och godsmagasinet kommer också finnas kvar. Att hela stationsområdet i all framtid ska se ut som idag ser jag som mer tveksamt. Det tillhör den centralaste delen av vår stad. Den är utformad utifrån att det gick tåg hit en gång. Det kommer det inte att göra i framtiden. Stationsområdet bör utformas utifrån att det är en busstation och att området i övrigt ska bli så attraktivt som möjligt och passa in i Tidaholms småstadskaraktär. Målet är att skapa en levande, attraktiv stadskärna som respekterar vår historia men också välkomnar framtiden.

Som ordförande i kommunstyrelsen är jag engagerad i att leda Tidaholm in i en framtid där vi både utvecklar och bevarar. Det handlar om att hitta den rätta balansen mellan att skydda vårt arv och att omfamna nya möjligheter. Genom att arbeta tillsammans kan vi säkerställa att Tidaholm både är en plats för människor att leva idag, och för generationer framöver. Låt oss bygga den framtiden tillsammans.

Runo Johansson (L)
Kommunalråd i Tidaholm

Nyheter

 • Tidaholms-Guiden nr 5 -23 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: jul, recept och extra mycket knep & knåp.

 • Tidaholms-Guiden nr 1- 23 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: Mode & livsstil, Hantverkare och Dags att deklarera.

 • Tidaholms-Guiden nr 5-22 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: jul, recept och extra mycket knep & knåp.

 • Tidaholms-Guiden nr 4-22 är ute!

  I detta nummer hittar du många fina erbjudanden från våra lokala företag! Det blir bland annat tema: mat & nöje, tema: energi & miljö, krönika av kyrkoherde Agneta Karlsson och flera tävlingar.